“Qeydiyyatçı xidməti sahəsində peşəkar gənclərin hazırlığı” adlı təlim kursu yekunlaşdı