“Biz hüquqlarımızı bilirik!” layihəsi yekunlaşmışdır