Təşkilati idarəetmə və fond axtarışı təlimi keçirilmişdir