“Gənclər üçün kiçik həcmli biznes inkubatorların yaradılması” layihəsi həyata keçirilir