“Gənclərdə kitaba olan marağın artırılması” layihəsi həyata keçirilir