“Ətraf mühit və təhlükəsizlik: Ekoloji maarifləndirmə proqramı” adlı layihə başlayır