“Region gənclərinin internet resurslarından səmərəli istifadəsi barədə maarifləndirmə” layihəsi həyata keçirilir