QHT-lərdə layihə yazılışı, büdcənin hazırlanması və fond axtarışı mövzusunda treninq keçirilib