1-ci Azərbaycan-Alman Tibbi treninq kursları keçiriləcəkdir