“Regionlarda gənclər arasında sağlam həyat tərzinin təbliği” layihəsi davam edir