QHT-lərin KİV-lərlə səmərəli əməkdaşlığı mövzusunda treninq keçirilib