Bərdə gənclərinə “İcraetmə və planlaşdırma zamanı effektiv komandanın qurulması” bacarıqları aşılanıb

Azərbaycan