“Regionlarda gənc qadınların cəmiyyətə inteqrasiyasında qanunvericiliyin təbliği” layihəsi keçirilir