“Ədəbiyyat Şəbəkəsi” layihəsi çərçivəsində kitab çap olunub