“Gənclər Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına keçid” adlı layihənin icrasına başlanılıb