“Savadlı gənclik – Etibarlı gələcəyin qarantı” adlı layihə başlayır