Bərdə gənclərinə “Layihə yazılması və idarə olunması” bacarıqları aşılanıb