“Qafqazı Kəşf Et – Azərbaycanda Gənclər işi” adlı beynəlxalq təlim kursu keçiriləcək