“Təcrid olunma, inteqrasiya ol!” adlı layihə həyata keçirilməyə başlamışdır