“Azərbaycan Gənclər Sammiti” layihəsi keçirilmişdir