“Sülh,Təhlükəsizlik və Dayanıqlılıq kontekstində Beynəlxalq Gənclər Əməkdaşlığı” konfransı