“2030 Gündəliyinin ətraf mühit aspektləri”mövzusunda Milli Gənclər Forumu