Azərbaycan Respublikası Gənclər Fondu Türkiyənin gənclər sahəsindəki təcrübəsi ilə tanış olmuşdur.