Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondu Region Gənclər Təşkilatları ilə görüş keçirdi