“Aqroturizmin və Ekoturizmin inkişaf imkanları – gənc ailələrin maarifləndirilməsi” layihəsi başa çatdırmışdır