“Azərbaycan qarşısında borc” gənclərin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsi təşəbbüsü” layihəsinin regionlara təqdimat səfəri bitmişdir