“Gənclər arasında milli qəhrəmanların tanıdılması” adlı layihə həyata keçirilmişdir