“Liderlik məktəbi” təlim düşərgəsi həyata keçirilmişdir