Gənclər Fondunun Gənclər Təşkilatları və gənclərin iştirakı ilə keçirilən görüşləri başa çatmışdır