Tələbə-gənclərin “Gələcəyin Qurucuları” adlı I Forumu öz işinə başlamışdır