Strasburqda ”Azərbaycan qadını – 100 il” Forumu baş tutmuşdur