“ Davamlı İnsan İnkişafı Naminə Peşə Seçiminin Əhəmiyyəti” adlı layihə keçirilmişdir.