“AXC-nin 100 illiyinin qeyri formal təbliği” adlı layihə keçirilmişdir