“Sağlam həyat tərzinin əhəmiyyəti. Xromosomlarda baş verən mutasiyalar və aradan qaldırılma yolları” adlı layihə keçirilmişdir