“100 YAŞLI CÜMHURİYYƏT: YARADICI GƏNCLƏRİN GÖZÜNDƏ VƏ SÖZÜNDƏ” layihəsinin ilk tədbiri keçirilmişdir