“Mingəçevir Gənclərinin Natiqlik Forumu” həyata keçirilmişdir