”Tibb tələbələri arasında sosial fəaliyyət və könüllülüyün təbliği” layihəsi keçirilmişdir