“Gənc kimya mühəndisləri” adlı bilik yarışı keçirilmişdir