“Gənc Aqronomlar Məktəbi” adlı layihənin açılış mərasimi keçirilmişdir