Gəncə şəhərində “Region gənclərinin sahibkarlıq məktəbi” adlı layihə başlamışdır