“Fəal Gənclər Təşkilatlarının mükafatlandırılması” mərasimi baş tutmuşdur