“Gənclər siyasətinin Azərbaycan modeli” adlı beynəlxalq konfransın nümayəndələri Gənclər Fondunun qonağı olmuşdur