“Məhkum olunmuş gənclərin sosial adaptasiya və peşə hazırlığı işlərinə yardım” layihəsi keçirilmişdir