“Region gənclərinin Avropa Start-Up təcrübəsinin öyrənilməsi” adlı layihə baş tutmuşdur