“Bahar Qələbəsi – Aprel Döyüşləri” layihəsi həyata keçirilmişdir