“Azərbaycan Skautlarının hərbi yaddaşı” layihəsinin II hissəsi keçirilmişdir