“Region gəncləri arasında sağlamlığın fəaliyyətdə təşviqi” layihəsi keçirilmişdir