“Tələbələrin Liderlik Akademiyası” layihəsi keçirilib