“Vətən bizə əmanətdir” bədii kompozisiyası təqdim olunub