“Vətən sənsən!” adlı vətənpərvərlik əsərlərindən ibarət almanax təqdim olunub